Shitzu 2

A beautiful Shitzu gets a chance to shine after grooming